Bedankt

Voedselbank De Ronde Venen werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en is volledig afhankelijk van donaties, schenkingen en overige diensten.
Onderstaande lijst geeft weer wie ons heeft gesteund in 2015. We zijn hen daar bijzonder erkentelijk voor. Hartelijk dank!

Gun jezelf een steuntje in de rug

We zijn er voor mensen die tijdelijk een beetje krap zitten, maar… je kunt er ook iets aan doen.
Elke week een gratis pakket, ook met vers voedsel (brood, groente, e.d.) als aanvulling op het dagelijkse eten.
En…. De koffie staat klaar!
Met ingang van 1 juli 2015 worden de volgende (landelijk bepaalde) toekenningscriteria gehanteerd.
U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw netto maandinkomen minder dan € 180 is (alleenstaande) of minder dan € 250 (echtpaar).
Voor elk inwonend kind wordt er € 70 bij opgeteld, zie de tabel hieronder.